Zebranie zarządu PSR

Zebranie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego odbyło się 6 grudnia w Warszawie. Podczas spotkania omówiono obecną sytuację na polskim, europejskim i światowym rynku rowerowym. Członkowie zarządu podsumowali działania i osiągnięcia, a także dyskutowali o wyzwaniach stojących przed branżą oraz istotnych zmianach, mających miejsce w ostatnim czasie – ogłoszenie Europejskiej Deklaracji Rowerowej, rozpoczęcie dyskusji o polskiej Narodowej Strategii Rowerowej.
Rosnąca rola roweru jako codziennego środka transportu, a także jego kluczowa rola w realizacji celów środowiskowych stanowiły motyw przewodni w dyskusjach. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe z pewnością będzie wciąż popularyzować jazdę na rowerze, wspierać inicjatywy związane z edukacją oraz bezpieczeństwem.