Mateusz Pytko – Prezes Zarządu

Waldemar Chrapek – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Piotr Barlik – Członek Zarządu

Piotr Drobotowski – Członek Zarządu

Grzegorz Grzyb – Członek Zarządu

Kacper Sosnowski – Członek Zarządu

Grzegorz Szczygieł – Członek Zarządu

Roman Tylec – Członek Zarządu

Adam Ziętek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

Andrzej Murawski – Przewodniczący Komisji

Artur Sprengel – Członek Komisji