Zarząd


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

Krzysztof Dylewski: Prezes Zarządu
Waldemar Chrapek: Wiceprezes Zarządu 
Bartosz Jakubowski: Wiceprezes Zarządu 
Wiesław Grzyb: Członek Zarządu
Zbigniew Sosnowski: Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
Juliusz Kabath
Ireneusz Miśkowiec    
Grzegorz Niewiński