Wyniki badania branży rowerowej B2B (Q3)

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. przeprowadził podczas ubiegłorocznych V Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo (25-29.09.2014 r) badanie PAPI z 397 osobami, które brały udział w wydarzeniu. Respondentami byli przede wszystkim przedstawiciele sieci sklepów, a także producenci rowerowi, importerzy części rowerów i akcesoriów rowerowych, producenci akcesoriów czy przedstawiciele hurtowni rowerowych.
Pytania, które zostały zadane uczestnikom dotyczyły między innymi zapasów magazynowych, sprzedaży, barier w dalszym rozwoju rynku rowerowego w Polsce, a także segmentów, które według ekspertów będą się rozwijały najmocniej w najbliższych latach.
Wyniki badań pokazały, że zdania na temat zapasów magazynowych w ciągu ubiegłego roku są podzielone. Podobny odsetek badanych wskazał, że owe zapasy wzrosły oraz, że nie uległy zmianie. W tendencji wzrostowej jedna trzecia badanych odpowiedziała, że zauważalny jest wzrost 10 procentowy w porównaniu do 2013 roku.
Zdecydowanie optymistycznie przedstawia się ocena sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem. Prawie 60% badanych zadeklarowało, że sprzedaż wzrosła – z czego około 40% ankietowanych wskazało na 10 procentowy wzrost, 6,5% respondentów na 20 procentowy, a 2,8% badanych na 50 procentowy wzrost sprzedaży. Jedna trzecia respondentów była zdania, że sprzedaż nie uległa zmianie w ciągu ostatniego roku.
Dekompozycja oceny roku 2014 w porównaniu do 2013 pod względem sprzedaży z zapasami magazynowymi pokazała, że zapasy wzrosły, tam gdzie sprzedaż wzrosła, a zmalały tam gdzie zmalała również sprzedaż. Można zatem wysnuć wniosek, że kto wzbogaca swoją ofertę ten odnotowuje lepsze wyniki sprzedażowe.
Głównymi determinantami wyboru roweru są cena (81,9%), wygląd – kolor, grafika (31,7%) oraz marka (14,9%). Według osób z branży rowerowej, klienci przy zakupie roweru w najmniejszym stopniu kierują się materiałem z którego zbudowana jest rama i jej konstrukcją.
Według badanych barierą przed dalszym rozwojem rynku rowerowego jest niedostateczna infrastruktura rowerowa – brak ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych dla rowerów. 42,8% ankietowanych wskazało również na wysokie ceny rowerów, a co 9 badany uznał, że przeszkodą w dalszym rozwoju rynku rowerowego jest ograniczona oferta.
Panująca obecnie moda na rower spowoduje rozwój poszczególnych segmentów. Ponad połowa badanych przypuszcza, że w najbliższych latach najmocniej będzie rozwijał się segment rowerów miejskich – 54,2%, a 32% badanych wskazało na segment rowerów rekreacyjnych. Uzasadnienie dla rozwoju  tego segmentu było podobne do rozwoju segmentu rowerów miejskich – moda, dbanie o swoje zdrowie, środowisko. Badani wskazywali również na swobodę w korzystaniu z roweru, poruszaniu się po mieście, a także na wykorzystywanie roweru w swoim czasie wolnym. 7,3% uczestników targów, którzy wzięli udział w badaniu stwierdziło, że w najbliższych latach wzrośnie segment rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, a co dwudziesty badany był zdania, że segment rowerów wyczynowych.