Współpraca Z UL Solutions

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe nawiązało współpracę z UL Solutions. Tematem przewodnim
rozmów jest szeroko rozumiana certyfikacja. Celem wspólnych działań jest wskazanie obszarów
niezbędnych do identyfikacji  i minimalizacji ryzyk oraz określenie najnowszych wymagań dla
producentów e-bike’ów (definiowanie zabezpieczeń może objąć rowery elektryczne, osprzęt, a także
moduły). Pierwsze rozmowy dotyczyły zakresu proponowanych rozwiązań.
UL Solutions to amerykańska firma o zasięgu globalnym, która świadczy usługi badań, inspekcji i
certyfikacji, a także oferuje usługi doradcze. Jako lider w obszarze zapewniania bezpieczeństwa swoje
wsparcie kieruje także do znaczących podmiotów branży rowerowej. Członkowie Polskiego
Stowarzyszenia Rowerowego mogą liczyć na wsparcie w obszarach:

  • bezpieczeństwo elektryczne i przeciwpożarowe,
  • bezpieczeństwo baterii,
  • dyrektywy EMC, RED,
  • bezpieczeństwo funkcjonalne.