Wizyta we Lwowie

W dniach 7-8 czerwca br. przedstawiciele PSR oraz Targów Kielce odbyli wspólny wyjazd do Lwowa. Celem podróży było zbadanie możliwości zorganizowania wraz z ukraińskim partnerem targów rowerowych w tym mieście. W części oficjalnej doszło do spotkania z przedstawicielami władz Lwowa, którzy opowiadali o planach rozwoju miejskiej infrastruktury rowerowej i o kulturze rowerowej na Ukrainie. Ukraińscy partnerzy umożliwili zwiedzanie obiektów wystawienniczych, wizyty w sklepach rowerowych oraz rozmowy z przedsiębiorcami działającymi w branży. Strony spotkania ustaliły, że w lipcu dojdzie do kolejnych rozmów, które oparte będą na wcześniej zebranych przez obie strony materiałach.