Wały przeciwpowodziowe dla rowerów – nowa ustawa Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Z przyjemnością informujemy, że 24 kwietnia 2014 roku zakończył się w parlamencie proces legislacyjny zgłoszonej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Inicjatywa Prezydenta zyskała zdecydowane poparcie w parlamencie. 

Wniesiona inicjatywa legislacyjna była odpowiedzią Bronisława Komorowskiego na oczekiwania rowerzystów i środowisk samorządowych – ułatwi budowę dróg rowerowych oraz wyznaczanie szlaków turystycznych m.in. wzdłuż rzek, a także korzystnie wpłynie na rozwój turystyki rowerowej na wielu nowych, atrakcyjnych krajobrazowo trasach. Ponadto samo użytkowanie wałów przeciwpowodziowych do jazdy rowerem stanie się zgodne z prawem. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów było to zabronione i groziło grzywną lub naganą.

Uroczyste podpisanie ustawy odbyło się  w niedzielę, 11 maja 2014 roku w Bielsku-Białej, na którym obecny był także Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, Jan Zasada.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na portalach internetowych:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezydent-podpisze-w-niedziele-ustawe-ulatwiajaca-budowe-drog-rowerowych/y4xfr

Zapraszamy do lektury.