Walne Zebranie Członków PSR

W dniu 13 września odbyło się w Warszawie Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR. Wszelkie stosowne sprawozdania za działalność z roku 2021 zostały pozytywnie zatwierdzone. Walne wybrało także nowy Zarząd na 3 letnią kadencję: Mateusz Pytko – Prezes Zarządu, Waldemar Chrapek- Wiceprezes Zarządu, Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu:Piotr Barlik, Piotr Drobotowski, Grzegorz Grzyb, Kacper Sosnowski, Grzegorz Szczygieł, Roman Tylec, Adam Ziętek.