Walne zebranie członków PSR

Podczas Walnego sprawozdawczego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego,
które odbyło się 14 czerwca w Warszawie, zostały zatwierdzone wyniki finansowe za rok 2022, a
zarząd otrzymał absolutorium. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele producentów, dystrybutorów
oraz sklepów. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego omówili najważniejsze tematy,
którymi żyje branża rowerowa, przeanalizowali szanse oraz potencjalne zagrożenia. Dyskusja
dotyczyła także wyzwań, które stoją przed pracownikami rynku rowerowego.