Szkolenie w PKN

W dniu 4 marca 2020 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym odbyło się szkolenie dla członków PSR. Dotyczyło ono procesu tworzenia oraz stosowania norm. Omówione zostały normy bezpośrednio związane z naszą normą.