„Szkoła w ruchu” – Inauguracja Programu MEN

W ubiegłym tygodniu Polskie Stowarzyszenie Rowerowe miało przyjemność być gościem podczas inauguracji Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu”.

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka – powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu. Podczas spotkania zaproszono do przystępowania do koalicji na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej uczniów.

W swoim wystąpieniu wiceminister Tadeusz Sławecki podkreślił, że obecny rok szkolny ogłoszony jako Rok Szkoły w Ruchu jest kontynuacją dotychczasowych działań w ramach zeszłorocznej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Rok Bezpiecznej Szkoły. – Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki – mówił wiceminister Tadeusz Sławecki przypominając, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie koniecznośćwzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania zaproszono instytucje i organizacje do Koalicji na rzecz Roku Szkoły w Ruchu – w tym Polskie Stowarzyszenie Rwerowe.

Przystępujący do niej partnerzy zobowiązują się do wspierania działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej  w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Do Koalicji mogą przystąpić organy służby publicznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.