Polskie Stowarzyszenie Rowerowe to organizacja polskiej branży i przemysłu rowerowego, powołana w grudniu 2009.

Sukcesy Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego to:

– Ożywienie polskiego rynku rowerowego, wzrost sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych.

– Zainteresowanie mediów rowerami i modą rowerową. To dzięki staraniom m.in. Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego rower stał się istotnym elementem dekoracji i reklamy.

– Stowarzyszenie stało się istotnym źródłem informacji i inspiracji dla Mediów w problematyce rowerowej (bezpieczeństwo, statystyka, rozwój infrastruktury, porównania z innymi krajami.)

– Wzrost kultury sprzedaży rowerów, upowszechnianie dobrych wzorów sprzedaży (m.in. Szkolenia podczas Targów Bike-Expo w Kielcach).

– Zapoczątkowanie i współorganizacja Targów Bike- Expo w Kielcach:

Polscy producenci i importerzy branżowi imprezy wystawienniczej o charakterze B2B w takim terminie bardzo potrzebowali. Targi pozwalają szeroko zaistnieć na rynku nowym producentom i importerom, wzbogaca się oferta dla klienta detalicznego, rozwija sprzedaż, integruje się szeroko rozumiane środowisko rowerowe. Dzięki wyborowi  jako partnerów w organizacji imprezy Targów Kielce, środowisko rowerowe otrzymało bardzo dobre warunki do prezentacji swojej oferty. Targi Kielce swoim zaangażowaniem w organizację i podnoszenie poziomu merytorycznego imprezy zasługują na uznanie. Wybór takiego partnera spośród 9 innych oferentów to tez niewątpliwy sukces PSR. Targi się rozrastają i mają szansę stać się wiodącymi w regionie Europy Północno-Wschodniej.

– Aktywne uczestnictwo w procesie przedłużenia obowiązywania cła antydumpingowego i wprowadzenie cła antysubsydyjnego. Te cła i procedury chronią europejskich producentów i importerów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi zagranicznych producentów i sprzedawców rowerów i niektórych części.

– Nawiązanie współpracy z UOKiK i organami kontroli PIH w branży rowerowej.

– Powołanie Grupy Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

– Uzyskanie członkostwa w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacji. Daje to możliwość aktywnego uczestniczenia w tworzeniu norm technicznych a także ich interpretacji.

– Rozwój oficjalnego polskiego rynku rowerowego, przy jednoczesnych próbach wpływu na sytuację sprowadzania do Polski rowerów używanych (reprezentujących słaby stan techniczny) oraz handlu rowerami kradzionymi.

– Uzyskanie dostępu do statystyk i przepisów prawnych branżowych w innych krajach europejskich i upowszechnianie ich wśród polskich uczestników rynku rowerowego.

– Nawiązanie współpracy z europejskimi stowarzyszeniami branżowymi COLIBI i COLIPED i uczestniczenie jako członek w ich pracach.

– Nawiązanie współpracy z europejskim stowarzyszeniem  branżowymi CONEBI i uczestniczenie jako członek w jego pracach.

– Wieloletnie badania statystyczne stanowiące dobry materiał porównawczy. Dysponujemy  branżowymi statystykami europejskimi za poszczególne lata oraz danymi statystycznymi z Polski ( np. dane twarde, badania konsumenckie, badania sklepów, etc.)

Zapraszamy do kontaktu.