Polskie Stowarzyszenie Rowerowe we współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami badawczymi od wielu lat prowadzi badania statystyczne dotyczące zarówno konsumentów jak i samej branży. Zgromadzony na przestrzeni lat materiał daje duże możliwości porównawcze. Dzięki temu widzimy jak zachowywał się rynek oraz czego można się po nim spodziewać. Na podstawie wielu badań widzimy jakie są preferencje konsumentów. Na początku roku 2023 przeprowadziliśmy kompleksowe badania ponad 400 sklepów pytając miedzy innymi o stany zapasów w porównaniu do roku poprzedniego czy o czynniki jakimi kierują się konsumenci przy zakupie roweru tradycyjnego oraz elektrycznego. Wyniki badań statystycznych są bezpłatne dla naszych członków. Pozostałe podmioty mogą je zakupić. Jako członek CONEBI oferujemy zrzeszonym firmom  obszerne badania rowerowego rynku europejskiego.  Chcesz wiedzieć jakimi badanami statystycznymi dysponujemy?  Zapraszamy do kontaktu: biuro@psronline.pl