Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR, 29.03.2017

W dniu wczorajszym w Łodzi odbyło się coroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR. Wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu serdecznie dziękujemy za obecność i głosy w dyskusji.
Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu i biura PSR. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium za 2016 rok. W związku z udzielonym poparciem, przedstawiony został plan pracy PSR na najbliższy rok. Instytut Badawczy IPC zaprezentował również wyniki, realizowanego już po raz czwarty na nasze zlecenie, badania polskiego rynku rowerowego.