Spotkanie zarządu PSR

W dniu 19/12/2019 w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu PSR. Rozmowy dotyczyły planów na rok 2021. Zarząd podsumował także ostatnie Walne z dnia 5/12/2019.