Spotkanie z udziałem Ministerstwa Infrastruktury oraz Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Drogowego.

W dniu 23.8.2019 przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Drogowego.
Spotkanie dotyczyło rozwoju ruchu rowerowego w Polsce. Omówione zostały sposoby pozyskiwania środków finansowych na projekty rowerowe a także przedstawiona zost ogólna analiza stanu infrastruktury rowerowej w Polsce (EuroVelo, GreenVelo, miejski transport rowerowy).

Zaprezentowane zostały także plany i projekty  przyszłościowe takie jak „ Wiślana Trasa Rowerowa”, „Blue Velo” Odrzańska Trasa Rowerowa.

Przedyskutowano powołanie Narodowego Funduszu Wspierającego rozwój infrastruktury rowerowej.
Osobnym tematem było przedstawienie przez Krajową Rade Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projektu wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego oraz propozycji rozwiązań prawnych dla UTO (Urządzeń Transportu Osobistego,- hulajnogi elektryczne, deskorolki, rolki, etc.)