Spotkanie z przedstawicielami UOKiK

W dniu 30 maja 2017 przedstawiciele PSR odbyli spotkanie w UOKiK (Departament Nadzoru Rynku). Do spotkania doszło na wniosek PSR, do którego ostatnimi czasy wpłynęło wiele informacji i zapytań dotyczących różnych kontroli w sklepach rowerowych. Przedstawiciele UOKiK wysłuchali naszego stanowiska i zgłosili gotowość do odp. na nurtujące branżę pytania w czasie targów Bike Expo w Kielcach.
Urząd przychylił się do naszej prośby o częstszym informowaniu PSR na temat przeprowadzanych kontroli i wniosków pokontrolnych, tak aby można było informować na bieżąco branżę.
PSR zorganizuje w czasie Bike Expo spotkanie, w czasie którego przedstawiciele UOKiK i PIH będą odpowiadali na wcześniej zgłoszone pytania/zagadnienia. Formę i termin nadsyłania pytań podamy Państwu w późniejszym terminie.