Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 16.01.2018 r. Kierownik Biura PSR pan Mateusz Pytko uczestniczył w spotkaniu z Pełnomocnikiem d.s. Rozwoju Ruchu Rowerowego panem Leszkiem Brzeskim w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Rozmowy podczas spotkania dotyczyły planów współpracy na rok 2018, m.in. rozwoju struktury ścieżek rowerowych w Polsce, udziału oraz wymogów formalnych rowerów elektrycznych w ruchu drogowym.
Padły wstępne propozycje wzięcia wspólnego udziału w kilku imprezach mających na celu popoularyzację rowerów. Najprawdopodobniej kolejne spotkanie z panem Brzeskim odbędzie się przy udziale przedstawicieli Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas którego poruszać będziemy problemy związane z bezpieczna jazdą na rowerze.