Spotkanie z pełnomocnikiem ds. Rozowju Ruchu Rowerowego

W dniu 9 maja 2017r. przedstawiciele PSR odbyli spotkanie z Panem Leszkiem Brzeskim ( pełnomocnikiem do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa). Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy w zakresie propagowania ruchu i transportu rowerowego, edukacji rowerowej oraz bezpieczeństwa w czasie jazdy. Nie zabrakło także dyskusji na temat popularyzacji roweru jako środka transportu. Omówiliśmy przykłady takich działań, które zostały wdrożone w innych krajach. Nasz gość poinformował nas o pilotażowym programie współpracy z Pocztą Polska, polegającym na dostarczeniu rowerów dla listonoszy.
Pan Brzeski przyjął zaproszenie na wrześniowe targi BIKE-EXPO w Kielcach, które przypomnijmy zostały zaplanowane na 21-23.09.2017r.