Spotkanie z OLAF

Przedstawiciele zarządu PSR uczestniczyli w spotkaniu z Europejskim Urzędem ds. Nadużyć Finansowych (OLAF). Podczas rozmów podjęto temat dostępności w Polsce rowerów w zaniżonych cenach (w wyniku omijania ceł antydampingowych), a także importu komponentów z pominięciem lub znaczącym zaniżaniem ceł. 

Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE – w UE i poza jej granicami – rozpoznawać rodzaje nadużyć finansowych, tendencje, zagrożenia i ryzyka, a także chronić interesy finansowe UE poprzez zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych prowadzi obecnie wiele kontroli w Europie, w wyniku których udało się doprowadzić do znaczących zatrzymań i nałożenia kar (zarówno pieniężnych, jak i w formie ograniczenia wolności). Planowane są kolejne kontrole.