Spotkanie z EBMA i CONEBI

Polskie Stowarzyszenia Rowerowego 7 grudnia zorganizowało spotkanie kierowane do branży rowerowej z przedstawicielami EBMA – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rowerów i CONEBI – Europejskiej Konfederacji Przemysłu Rowerowego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 30 osób – zarówno członków PSR, jak i spoza stowarzyszenia. Główny temat debaty stanowiły cła antydumpingowe na rowery klasyczne oraz elektryczne. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia rozporządzenia dotyczącego ceł Moreno Fioravanti, prezes EBMA, przedstawił członkom stowarzyszenia cele i korzyści wynikające ze stosowania tej praktyki w branży rowerowej, a także nakreślił zagrożenia, jakie może przynieść jej zniesienie. 

Cła antydumpingowe mają na celu chronienie krajowego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, takimi jak sprzedawanie towarów poniżej ich rzeczywistej wartości rynkowej. Dumping może prowadzić do zakłóceń w handlu, szkodząc lokalnym producentom i wpływając negatywnie na zrównoważony rozwój branży. Wprowadzenie ceł antydumpingowych miało na celu przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji ze strony chińskich firm. Stosowane praktyki w znacznym stopniu pomagają przedsiębiorstwom z naszego sektora na terenie Unii Europejskiej.