Spotkanie w Ministerstwie Energii

W dniu wczorajszym przedstawiciele Zarządu PSR wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii – Panem Mateuszem Kędzierskim. Było to nasze drugie spotkanie w tym Ministerstwie.
Spotkanie dotyczyło udziału rowerów elektrycznych w programie elektromobilności. Zaprezentowane przez nas dane dotyczące udziału rowerów elektrycznych w rynku krajowym i europejskim (sprzedaż, użytkowanie) oraz sposoby wsparcia sprzedaży e-bików w innych krajach Europy (dopłaty dla detalistów, zniesiony VAT, etc.) spotkały się ze sporym zainteresowaniem naszego rozmówcy. Pomysł dotacji elektryków został pozytywnie przyjęty. Zostaliśmy poinformowani, że w ramach ponad 6 tys. punktów ładowania, do zainstalowania których Polska zobowiązała się przed UE w ramach realizacji programu elektromobilności, będzie również miejsce na ładowanie dla rowerów elektrycznych.
Padła również sugestia, aby PSR – jako głos doradczy – skontaktował się z wykonawcami infrastruktury „słupków” ładowań, służąc merytorycznie podpowiedzią na co zwrócić uwagę podczas rozmieszczenia instalacji.