Spotkanie PSR z KRBRD

W dniu 15 lutego 2018 r. przedstawiciele Zarządu PSR spotkali się z Sekretarzem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Panem Konradem Romikem. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Rozmowy dotyczyły głównie tematów bezpieczeństwa rowerzystów na drodze. Poruszane były kwestie wymogów oświetlenia rowerów oraz infrastruktury dla rowerzystów. W aspekcie rowerów elektrycznych zwróciliśmy uwagę na wymogi systemów hamulcowych oraz kaski, które powinny spełniać nową, osobną normę. Zasygnowalismy potrzebę edukacji w różnych organach administracji w zakresie rowerów wspomaganych elektrycznie. 
Podczas rozmów zostaliśmy poinformowani, że w roku 2017 ruszył przegląd szeroko rozumianych rozwiązań związanych z infrastrukturą rowerową. Ma on zasięg ogólnopolski, a jego zakończenie planowane jest na początku roku 2019. Ministerstwo chce dokonać przeglądu około 80 różnych rozwiązań technicznych będących obecnie w zastosowaniu. Jest to sposób, aby sprawdzić, jakie są potrzeby, co wymaga zmian, a co funkcjonuje dobrze (np. sposoby budowy ścieżek rowerowych, systemy sygnalizacji świetlnej, etc.).
KRBRD poprosiła nas o przesłanie wykazu największych problemów i trudności polskich rowerzystów.