Spotkanie PSR-TK

W dniu 14 marca 2018 r. na terenie obiektów wystawowych Targów Kielce odbył o się spotkanie Zarządu PSR z przedstawicielami Zarządu Targów Kielce. Dotyczyło ono głównie omówienia przygotowania do tegorocznej edycji BIKE-EXPO.Strony wymieniły się pomysłami co do projektów mających uatrakcyjnić targi.
Szczegółowe informacje pracownicy Targów Kielce będą przesyłać wystawcom w swojej korespondencji.