Spotkanie „E-rower w planie rozwoju polskiej elektromobilności”

W dniu 15 lutego br. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, odbyło się spotkanie pod nazwą „E-rower w planie rozwoju polskiej elektromobilności”. Wzięli w nim udział przedstawiciele szeroko pojętych gałęzi związanych ze środowiskiem rowerowym: ministerstw, firm doradczych w zakresie e-mobilności oraz polskich firm produkujących rowery elektryczne i baterie do rowerów elektrycznych. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na koniecznośc włączenia rowerów elektrycznych do Planu Rozwoju Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnego oświadczenia będącego jednocześnie deklaracją gotowości włączenia się branży rowerowej do rozmów w temacie e-mobilności, a które zostało przesłane do poszczególnych Ministerstw.
Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy za udział i głos w dyskusji.