Spotkanie CONEBI

W dniu 12 paździenika 2017r. kierownik biura PSR wziął udział w cyklicznym spotkaniu CONEBI (Confederation of European Bicycle Industries).
Głównymi tematami jesiennego spotkania było podsumowanie minionego sezonu rowerowego 2017 w Europie, informacje nad nowymi pracami dotyczącymi standaryzacji przy produkcji rowerów,
cła antydumpingowe i import z Chin rowerów wspomaganych elektrycznie.
Ważnym punktem spotkania był wybór nowych władz CONEBI – przez najbliższe 3 lata pracom stowarzyszenia będzie przewodniczył Erhard Buchel (Niemcy).