Spotkanie CONEBI w Stambule

Kondycja europejskiej branży rowerowej i opracowanie planów na przyszłość – to główne tematy ostatniego spotkania CONEBI w Stambule. 22 maja w międzynarodowym gronie ekspertów rozmawialiśmy także o dotychczasowych działaniach na rzecz rozwoju rynku rowerowego.

W najbliższym czasie kluczowymi tematami w branży rowerowej będą:

  • procedury dotyczące baterii do rowerów elektrycznych (pełny cykl życia baterii)
  • recykling
  • prawo do naprawy
  • norma na rowery cargo

Podczas Zgromadzenia Ogólnego CONEBI uhonorowano także zmarłych w ostatnich miesiącach kluczowych przedstawicieli branży rowerowej – byłego prezesa CONEBI i WBIA Erharda Büchela i Moreno Fioravanti, prezesa EBMA. Sylvain Lemenand z Decathlon i kandydat Union Sport & Cycle został wybrany do Zarządu.