Spotkanie CONEBI na Targach Euro Bike

W dniu 9 lipca w czasie Targów Euro Bike odbyło się spotkanie CONEBI. Dotyczyło głównych trendów w branży rowerowej. Michael Cramer poinformował o pracach dotyczących tematyki rowerowej, prowadzonych w Parlamencie Europejskim. Eugene Moerkerk zreferował prace legislacyjne dotyczące norm technicznych na rowery tradycyjne i elektryczne. Jan-Willem van Schaik przedstawił trendy srzedaży internetowej. Osobnym tematem był udział rowerów w inteligentnym systemie transportu.