Spotkania przedstawicieli PSR

W dniu 22 marca 2017 roku przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wzięli udział w spotkaniu z Panem Leopoldo Rubinacci – Dyrektorem pionu zajmującego się kwestiami ochrony handlu w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju na zaproszenie Pani Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz Stanu. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych branż. Dotyczyło ono tematu nowej metodologii obliczania dumpingu w postępowaniach ochronnych (tzw. środki TDI). W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania w tym temacie.

Planowana jest również w Polsce wizyta przedstawicieli z Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Handlu Zagranicznego (INTA).

Podsumowanie tych spotkań zaprezentowane będzie w czasie najbliższego Walnego Zgromadzenia PSR w dniu 29/3/2017 w Łodzi.