SIHD Chojnice


Spółdzielnia Inwalidów im. Hieronima Derdowskiego rozpoczęła działalność w 1957r.,
produkcję bagażników rozpoczęliśmy na początku lat 70-tych XX w. Dziś kontynuując swe tradycje produkujemy bagażniki rowerowe, błotniki rowerowe i koszyki bidonu, których proces wytworzenia objęty jest normą PN-EN ISO 9001: 2009. Spółdzielnia Inwalidów jest również dystrybutorem wyrobów SKS Germany takich jak: błotniki rowerowe oraz pompki.
Oprócz produkcji w segmencie rowerowym jesteśmy producentami skrzynek narzędziowych
i kaset, które eksportujemy na terenie całej Europy.