Seminarium zespołu prawa konkurencji DWF Poland

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie DWF Poland odbyło się seminarium dedykowane członkom Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego poświęcone narzędziom skutecznej obrony praw związanych z naruszeniami prawa konkurencji przy uwzględnieniu specyfiki branży rowerowej. Seminarium przygotowane zostało przez zespół prawa konkurencji DWF Poland oraz Polskie Stowarzyszenie Rowerowe. Marcin Trepka przedstawił uczestnikom działania, które mogą stanowić potencjalne źródło naruszeń prawa konkurencji, w tym porozumienia ograniczające konkurencje, wymiana sensytywnych informacji, jak i zagadnienia związane z zasadami prawa konkurencji przy sprzedaży rowerów w Internecie. Szkolenie obejmowało również zagadnienia dotyczące kontroli i przeszukania UOKiK/Inspekcji Handlowej.

Podczas spotkania, w jasny, zrozumiały i interesujący sposób przedstawiono ważne z perspektywy codziennego działania w branży rowerowej zagadnienia. Dzięki seminarium przedsiębiorcy pozyskali praktyczną wiedzę o stosowaniu prawa konkurencji nie tylko w Polsce, ale także w UE i innych krajach członkowskich jak Austria, Niemcy czy Francja.