Publikacja „Get Britain Cycling” (APPCG)

Publikacja „Get Britain Cycling”

Niedawno ukazała się w Wielkiej Brytanii interesująca publikacja: Get Britain Cycling. Poniżej prezentujemy – naszym zdaniem – najciekawsze fragmenty i najbardziej inspirujące spostrzeżenia. Całe opracowanie (w jęz. angielskim) jest dostępne poprzez biuro PSR: biuro@polskiestowarzyszenierowerowe.pl

Opracowanie GetBritainCycling jest inicjatywą brytyjskiego APPCG (All Party Parliamentary Cycling Group) zrzeszającego zarówno członków Izby Gmin jak i Izby Lordów. Celem APPCG jest przygotowanie, a następnie wdrożenie, skutecznego projektu rozwoju ruchu rowerowego w Wielkiej Brytanii przy zadeklarowanym wsparciu centralnych i lokalnych jednostek rządowych, świata biznesu oraz tzw. trzeciego sektora, czyli jednostek pozarządowych.  Inicjatywa jest wspierana przez szereg znaczących stowarzyszeń, m.in.: Cycling Alliance,  Association of Cycle Traders, Bicycle Association oraz przez British Cycling.

APPCG podczas przygotowania programu GBC (Get Britain Cycling) sugerowało się wiedzą, że większa część Brytyjczyków nie znajduje interesującej alternatywy dla podróżowania niż środki komunikacji miejskiej/masowej (m.in. w ruchu zawodowym) lub samochód. Wspomniane wyżej środki komunikacji podstawowej są jednak nie tylko kosztowne, lecz także z niekorzyścią dla zdrowia i środowiska.  Aby  zmienić sposób myślenia Brytyjczyków konieczne są jednak fundamentalne zmiany kulturowe. Poruszanie się na rowerze – kolarstwo – potrzebuje być osobistym, nie tylko narzuconym, wyborem. Do tego konieczna jest edukacja zarówno kierowców jak i rowerzystów, jak i śmiała wizja Rządu, który postawi zdrowie Społeczeństwa na pierwszym miejscu. Sukcesy podczas Tour De France i Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku oraz kampania „Fit For Cycling” spowodowały entuzjazm społeczeństwa – należy tą szansę jak najlepiej wykorzystać.

Pasja Brytyjczyków do jazdy na rowerze szybko rośnie, lecz jest nadal niższa niż w innych krajach. W Holandii ponad 27% komunikacji to ruch rowerowy, w Danii 19%, w Niemczech ok. 10%. W Wielkiej Brytanii jest to mniej niż 2%. Niektóre miasta, jak Oxford i Cambridge mogą się pochwalić: 17% i 30% komunikacji odbywa się przy pomocy roweru. W Bristolu, Manchester’rze i Nottingham ruch rowerowy zanotował spektakularny wzrost: odpowiednio o: 61%, 21% i 9%. W Londynie liczba rowerów od 2000 roku podwoiła się.  Obecnie w godzinach szczytu Tamizę przekracza więcej rowerów niż samochodów. Wynika to m.in. z polityki prowadzonej przez Burmistrza Londynu i zwiększenia wydatku na propagowanie ruchu rowerowego na obywatela do 12,50 £. Dla porównania, zwiększenie inwestycji w promocję ruchu rowerowego w Nowym Jorku zwiększyły udział rowerów w ruchu dwukrotnie (w ciągu 4 lat), natomiast w Sewilli udało uzyskać się aż 10-krotny wzrost w ciągu zaledwie 3 lat.

Celem programu Get Britain Cycling jest pełne wykorzystanie potencjału ruchu rowerowego, zarówno w społecznościach miejskich , podmiejskich jak i wiejskich i idące za tym pozytywne zmiany w zdrowiu, zamożności i kulturze Brytyjczyków. Swoje działania APPCG dzieli na pięć obszarów:

– Założenie nowych/zmiana priorytetów  w inwestowaniu środków publicznych,
– Przeprojektowanie brytyjskich dróg, ulic i ciągów komunikacyjnych, 
– Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez limity prędkości,
– Szkolenie i edukacja,
– Wsparcie / poparcie ze strony politycznej.

Osiągnięcie założonego celu jest – zdaniem APPCG –  możliwe m.in. dzięki zwiększeniu wydatków na rozwój ruchu rowerowego na osobę. W Holandii jest to obecnie 24 £ / osobę, podczas gdy Londyn planuje wydać w tym roku 12,50 £ / osobę; natomiast Szkocja już tylko 4 £ / osobę; w pozostałej części Wielkiej Brytanii kwota ta nie przekracza 2 £ /osobę. Zwiększenie wydatków na osobę do 10 – 20 £ umożliwiłyby sprawne i widoczne zmiany w tym obszarze. Kolejny obszar który powinien zostać aktywowany to zarówno lokalne, jak i krajowe organy, n.in. Agencja Autostrad i jednostki odpowiedzialne za opiekę zdrowotną. Odpowiednia infrastruktura komunikacyjna, ograniczenia prędkości w miastach i miejscowościach to kolejne kroki do upowszechnienia kultury rowerowej. Ciekawym spostrzeżeniem jest także fakt, że obecnie na rowerze jeździ – w porównaniu do przeszłych lat – znikoma ilość dzieci i młodzieży. APPCG proponuje w tym obszarze zmiany mające na celu zachęcenie do uprawiania kolarstwa / jeżdżenia na rowerze poprzez zajęcia w szkołach, głównie podstawowych. Nie wolno również zapominać o fakcie, że działania w strefie politycznej i aktywność i zaangażowanie ze strony przywódców politycznych – nie tylko działaczy społecznych – to warunek konieczny do rozwoju kultury rowerowej; nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie.