PSR w Parlamencie Europejskim

Trwa dyskusja dotycząca przyszłości transportu w Unii Europejskiej. Ostatnio mieliśmy ogromną
przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w konferencji CONEBI 2023 w Parlamencie Europejskim.
Wydarzenie w Brukseli zgromadziło decydentów i ekspertów branżowych z całej Europy.
Jednym z głównych tematów wystąpień i paneli dyskusyjnych była rola państw członkowskich w
realizacji Europejskiej Deklaracji Rowerowej. Dyskusje skupiły się także na transformacji
przemysłowej w UE, zrównoważonym rozwoju i aktualnych wyzwaniach stojących przed branżą
rowerową.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, które kształtuje przyszłość
mobilności rowerowej w Europie!