PSR NA URBAN MOBILITY FLOW

22 listopada w Gdańsku odbyła się konferencja, mająca na celu szukanie zrównoważonych i
innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej – Urban Mobility Flow. Zielona
mobilność miejska to idea, która jest nam szczególnie bliska!
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, Mateusz Pytko podczas Urban Mobility Flow
wygłosił referat pt. „Zachęty finansowe do zakupu rowerów elektrycznych w Europie i
Polsce”, a przedstawiciele Zarządu wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Finansowanie
zielonej mobilności dla sektora publicznego i prywatnego”.
Urban Mobility Flow to wydarzenie, które ma łączyć samorządowców, ekspertów,
decydentów, liderów branży i innych interesariuszy, tworząc platformę do dyskusji i
odkrywania rozwiązań dla wyzwań stojących przed miejską mobilnością, w duchu współpracy
sektora publicznego z prywatnym. Obecność na konferencji to dobra okazja do promowania
rowerów jako ekologicznego i ekonomicznego oraz zdrowego i funkcjonalnego środka
transportu.
Podczas tegorocznej edycji Urban Mobility Flow były poruszane obszary tematyczne
kluczowe dla przyszłości transportu miejskiego: 

  • finansowanie zielonej mobilności dla sektora publicznego i prywatnego,
  • zeroemisyjna logistyka miejska,
  • inteligentne rozwiązania dla mobilności miejskiej, mobilność współdzielona i hubymobilności.