PSR na spotkaniu CONEBI

W dniu 24 maja 2018 w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie CONEBI – Stowarzyszenie Europejskiej Branży Rowerowej. Głównymi tematami, nad którymi dyskutowano były cła antydumpingowe na tradycyjne i elektryczne rowery z Chin. Ponadto dyskutowano na temat norm bezpieczeństwa związanych z e-rowerami oraz kaskami do nich przeznaczonymi. W trakcie spotkania był także czas na dyskusję dotyczącą systemów wypożyczeń rowerów. Podsumowane zostały dotychczasowe działania związane ze strategią rowerową UE.