Prace nad tłumaczeniem norm PKN

W ostatnich dniach przy wsparciu niektórych Członków PSR sporo pracujemy nad tłumaczeniami treści norm PN-EN ISO 4210-1,2,3. Są to ważne normy dotyczące rowerów, a ściślej mówiąc aspektów wymogów bezpieczeństwa dla rowerów (terminy i definicje, wymagania dla rowerów miejskich, trekkingowych, górskich i wyścigowych, a także ogólnych metod badań). W naszym szeroko rozumianym  interesie branżowym  jest jak najlepsze przetłumaczenie zapisów tych norm tak, aby w kolejnych sezonach, służyły nam jako dokumenty, do których będziemy się mogli odnosić.