Powstało Światowe Stowarzyszenie Branży Rowerowej (World Bicycle Industry Association-WBIA)

Po wielu latach prac i negocjacji powstało Światowe Stowarzyszenie Branży Rowerowej (World Bicycle Industry Association – WBIA).
W skład WBIA chodzi CONEBI oraz japońskie, amerykańskie i tajwańskie branżowe stowarzyszenia reprezentujące producentów rowerów, rowerów elektrycznych, a także producentów części i akcesoriów.
WBIA w najbliższym czasie będzie koncentrować się na pracach i udziale w spotkaniach Europejskiej Komisji Gospodarczej, dotyczących ujednolicenia przepisów na całym świecie.
To ważny krok dla branży, aby wspólnym głosem i siłami zabiegać na większym obszarze świata o wspólne interesy.
WBIA ma na dziś 4 członków ale w przyszłości nie wyklucza przyjęcia kolejnych.