Poprawa bezpieczeństwa rowerowego

63 procent respondentów wskazało na konieczność rozbudowy infrastruktury rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa.

To jedna z odpowiedzi w opublikowanym na początku sierpnia raporcie z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. „Dobrze oświetlone, oznakowane i oddzielone od jezdni ścieżki rowerowe sprawią, że poziom bezpieczeństwa będzie rósł”.

Zatem Polacy dostrzegają potrzebę rozwijania infrastruktury, jednak bez bezpośredniego zaangażowania administracji rządowej i samorządowej, jej poprawa jest niemożliwa” – Krzysztof Dylewski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego dla Spidersweb.pl