Pomoc Ukrainie

PSR solidaryzuje się i popiera wszelkie działania na rzecz pomocy i wsparcia dla Obywateli Ukrainy, którą dotykają działania wojenne.  Poszczególni Członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzą indywidualne akcje o których można się dowiedzieć z ich stron internetowych oraz mediów społecznościowych.