Panel ekspertów „Modele biznesowe i infrastruktura ładowania w elektromobilności”

W dniu 16 lutego 2018 roku Wiceprezes Zarządu PSR Pan Mateusz Pytko wziął udział w panelu ekspertów „Modele biznesowe i infrastruktura ładowania w elektromobilności” zorganizowanym przez wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele różnych firm, środowisk naukowych i administracyjnych. Omawiane były aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne i biznesowe, w których istnieje konieczność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zapewnienia instrumentów wsparcia i dostosowania regulacji. W panelu poświęconym mobilności miejskiej Pan Pytko zwrócił uwagę, że nasza branża jest gotowa z rowerami wspomaganymi elektrycznie. Ich dynamiczny udział w transporcie miejskim jest trendem światowym. Zwrócono też uwagę na potrzebę rozwijania sieci miejsc do ładowania baterii takich rowerów.