Panel ekspertów „ Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w elektromobilności”

W dniu 22 marca 2018 r. odbył się kolejny panel ekspertów związany z elektromobilnością. Tym razem temat brzmiał: „ Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w elektromobilności”. Spotkanie zorganizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego miało na celu ocenę potencjału B+R w szeroko definiowanej elektromobilności, w tym niskoemisyjności.
Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zabrali głos w dziale dotyczącym podmiotów związanych z mobilnością miejską. Udało się nam zwrócić uwagę na miejsce roweru w elektromobilności oraz pokazać, że rowery wspomagane elektrycznie są coraz bardziej dostępne i użytkowane w Polsce. Rozmawialiśmy o barierach legislacyjnych i finansowych, które powodują, że e-rowery jeszcze nie rozwinęły się w Polsce na taką skalę jak w innych krajach EU.