Panel dyskusyjny „W Światowym Dniu Bez Samochodu dyskusja nad Strategią Rowerową UE”

W drugim dniu targów KIELCE BIKE-EXPO zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe panel dyskusyjny pod nazwą: „W Światowym Dniu Bez Samochodu dyskusja nad Strategią Rowerową UE”. Kilkunastu uczestników szeroko rozumianych środowisk związanych z rowerami (od przedstawicieli ministerstw do stowarzyszeń cyklistów) dyskutowało nad tym, jak wykorzystać w Polsce wskazówki ze wspomnianego dokumentu Strategii.
foto: źródło Ministerstwo Środowiska