O rowerowej edukacji w sejmie

O ROWEROWEJ EDUKACJI W SEJMIE

O edukacji na rzecz bezpieczeństwa rozmawialiśmy podczas ostatniego spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego. Wspólnie z praktykami ds. edukacji rowerowej – licznie zebranymi zarówno stacjonarnie, jak i online – wsparliśmy polityków pomysłami i podzieliliśmy się wiedzą.

Omawiając kluczowe wyzwania i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreśliliśmy wagę:

  • działań praktycznych w procesie edukacji
  • uwzględnienia roli edukacji w punktach Narodowej Strategii Rowerowej
  • określenia harmonogramu projektu poprawy edukacji rowerowej w Polsce – konkretne działania wraz z czasem realizacji

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia i wspólnie pracować nad tworzeniem bezpieczniejszych warunków dla rowerzystek i rowerzystów oraz wszystkich użytkowników dróg.