O nas

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest organizacją polskiej branży i przemysłu rowerowego. Zostało założone w grudniu 2009 r. i jest organizacją zrzeszającą uczestników branży i przemysłu rowerowego.

Członkami Stowarzyszenia są przedstawiciele polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawiciele hurtowni i sklepów rowerowych, a także mediów branżowych. Naszym celem jest szeroko rozumiane stymulowanie rozwoju polskiego rynku rowerowego. Jesteśmy współorganizatorami targów rowerowych BIKE-EXPO w Kielcach i konferencji tematycznych oraz inicjatorami zmian w przepisach dotyczących wyposażenia rowerów. Opiniujemy akty normatywne dotyczące techniki rowerowej. Współpracujemy z UOKIK oraz PIH. Jesteśmy członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacji.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe to organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawicieli hurtowni i sklepów rowerowych, mediów branżowych oraz innych instytucji. Stowarzyszenie przyczynia się do rozwoju całej branży w kraju a także wzmacnia pozycję Polski jako nr 4. wśród producentów w Unii Europejskiej. Obecnie produkujemy rocznie ponad 1 mln rowerów! Celem działań stowarzyszenia jest stymulacja rozwoju rynku rowerowego, lobbing oraz prowadzenie spójnej polityki marketingowej. PSR działa na rzecz popularyzacji roweru jako zdrowego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu a także promuje wszelkie sporty rowerowe. Jednym z istotniejszych projektów stowarzyszenia są działania na rzecz dopłat do zakupu rowerów tradycyjnych i elektrycznych. Dzięki dopłatom rowery powinny być łatwiej dostępne – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku samochodów z napędem elektrycznym. Dlatego eksperci stowarzyszenia aktywnie działają na rzecz ujęcia rowerów elektrycznych w odpowiednich aktach prawnych. Ponad 70% Polaków jeździ na rowerze. Jeździmy w góry i nie tylko, w Polsce i za granicą; rekreacyjnie, treningowo lub wyłącznie w poszukiwaniu przygód. Coraz częściej jeździmy codziennie, do pracy, na zakupy, szukamy nowych szlaków. Co czwarty rowerzysta jeździ przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Infrastruktura rowerowa w Polsce z roku na rok się poprawia, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia. Rozbudowa ścieżek rowerowych jest nadal tematem drugoplanowym, a bezpieczeństwo w drogowym ruchu rowerowym pozostaje przedmiotem jednorazowych akcji. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju infrastruktury dla rowerzystów.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest również członkiem europejskich organizacji branżowych CONEBI.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest również członkiem europejskich organizacji branżowych CONEBI. Polska jest obecnie w czołówce europejskich producentów produkując rocznie nieco ponad 1,5 mln rowerów. Co dziesiąty rower powstaje w naszym kraju. Dlatego też, chcąc utrzymać wysoką jakość produktów i usług, uruchomiliśmy m.in. program certyfikacji branżowych placówek handlowych „Sklep Certyfikowany PSR” którego celem jest wyróżnienie sklepów rowerowych oferujących najwyższej jakości produkty i usługi. Jesteśmy także inicjatorem międzyresortowej dyskusji poruszającej problem handlu rowerami pochodzącymi z nieznanych źródeł.

sukcesy

 • Ożywienie polskiego rynku rowerowego, wzrost sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych.
 • Zainteresowanie mediów rowerami i modą rowerową. To dzięki staraniom m.in. Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego rower stał się istotnym elementem dekoracji i reklamy.
 • Stowarzyszenie stało się istotnym źródłem informacji i inspiracji dla Mediów w problematyce rowerowej (bezpieczeństwo, statystyka, rozwój infrastruktury, porównania z innymi krajami.)
 • Wzrost kultury sprzedaży rowerów, upowszechnianie dobrych wzorów sprzedaży (m.in. Szkolenia podczas Targów Bike-Expo w Kielcach).
 • Zapoczątkowanie i współorganizacja Targów Bike- Expo w Kielcach:
  Polscy producenci i importerzy branżowi imprezy wystawienniczej o charakterze B2B w takim terminie bardzo potrzebowali. Targi pozwalają szeroko zaistnieć na rynku nowym producentom i importerom, wzbogaca się oferta dla klienta detalicznego, rozwija sprzedaż, integruje się szeroko rozumiane środowisko rowerowe. Dzięki wyborowi  jako partnerów w organizacji imprezy Targów Kielce, środowisko rowerowe otrzymało bardzo dobre warunki do prezentacji swojej oferty. Targi Kielce swoim zaangażowaniem w organizację i podnoszenie poziomu merytorycznego imprezy zasługują na uznanie. Wybór takiego partnera spośród 9 innych oferentów to tez niewątpliwy sukces PSR. Targi się rozrastają i mają szansę stać się wiodącymi w regionie Europy Północno-Wschodniej.
 • Nawiązanie współpracy z europejskim stowarzyszeniem  branżowymi CONEBI i uczestniczenie jako członek w jego pracach.
 • Wieloletnie badania statystyczne stanowiące dobry materiał porównawczy. Dysponujemy  branżowymi statystykami europejskimi za poszczególne lata oraz danymi statystycznymi z Polski ( np. dane twarde, badania konsumenckie, badania sklepów, etc.)

POLSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE TO ORGANIZACJA
POLSKIEJ BRANŻY I PRZEMYSŁU ROWEROWEGO,
POWOŁANA W GRUDNIU 2009.

ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ROWEROWEGo

Mateusz Pytko – Prezes Zarządu

Waldemar Chrapek – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Piotr Barlik – Członek Zarządu

Piotr Drobotowski – Członek Zarządu

Grzegorz Grzyb – Członek Zarządu

Kacper Sosnowski – Członek Zarządu

Grzegorz Szczygieł – Członek Zarządu

Roman Tylec – Członek Zarządu

Adam Ziętek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

Andrzej Murawski – Przewodniczący Komisji

Artur Sprengel – Członek Komisji

Członkostwo zwyczajne

Członkostwo zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawa Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy Członków.

Obowiązki Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Zwyczajnego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 
Deklaracja członka zwyczajnego

Członkostwo wspierające

Członkostwo wspierające

Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego Przedstawiciela.
Prawa Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Wspierającego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
Deklaracja członka wspierającego

Członkostwo honorowe

Członkostwo honorowe

Członkowie Honorowi Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego to osoby i instytucje działające niezależnie od Stowarzyszenia, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Prawa Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Członków Honorowych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego powołuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
Deklaracja członka honorowego

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA