Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSRu

W dniu 5/12/2019 mialo miejsce w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSRu.  Dotyczyło ono zmian statutu. Dyskutowano na temat zapotrzebowania branzy rowerowej na targi B2B i B2C. Zarząd poinformował o nowych składkach i zasadach przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia.