Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont

horyzont
Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont jest Agencją PZU SA, współtwórcą oraz Operatorem
Programu ubezpieczeniowego rowerów i rowerzystów „PZU Bezpiecznie Rowerem”, z
systemem wynagradzania sklepów. Agencja jest również dostawcą dedykowanego portalu
ubezpieczeniowego Programu: www.bezpiecznie-rowerem.pl z zintegrowaną platformą dla
sklepów partnerskich.

Agencja we współpracy z PZU SA oraz Polskim Stowarzyszeniem Rowerowym opracowała
produkt ubezpieczeniowy charakteryzujący się przystępną ceną, wszechstronnym zakresem
ochrony oraz prostotą obsługi. Cechy produktu, inicjacja procesu informacyjnego już na
etapie zakupu roweru oraz przyjazne, elektroniczne narzędzie ubezpieczeniowe, otwierają
możliwość bezpiecznego i swobodnego użytkowania jednośladów w masowej skali.
„PZU Bezpiecznie Rowerem” oferuje także atrakcyjny model współpracy dedykowany
podmiotom branży rowerowej, który dzięki opracowanym przez Operatora rozwiązaniom,
gwarantuje brak zaangażowania Partnera w procesy ubezpieczeniowe, a jednocześnie
zapewnia udział w systemie wynagradzania. KBU Horyzont w ramach realizowanej
współpracy, zapewnia również wyposażenie podmiotów partnerskich w szeroką gamę
materiałów marketingowych Programu ubezpieczeniowego.