Kopenhaga. Rowerów więcej niż samochodów

Kopenhaga od lat 70. ubiegłego wieku przeprowadza kompleksowe badania ruchu. Odbywają się regularnie co pół roku. Ostatnie wyniki wykazały przełom: po raz pierwszy od czasów rozpoczęcia pomiarów liczba wjeżdżających do centrum rowerów przewyższyła liczbę samochodów.
W stolicy Danii działa obecnie 20 stałych liczników rowerzystów. Oprócz tego co pół roku przeprowadzane są kompleksowe badania, w trakcie których zliczane są wszystkie pojazdy. Wynik ostatnich pomiarów z września br. wykazał przełom. Po raz pierwszy od czasów rozpoczęcia badań liczba wjeżdżających do centrum rowerów przewyższyła liczbę samochodów (265,7 tys/252,6 tys).

Pomiary polegają na liczeniu pojazdów przekraczających granicę miasta (oznaczone pomarańczowym kolorem) oraz wjeżdżających do centrum (liczenie odbywa się w zaznaczonych punktach). Badanie nie uwzględnia podróży nieprzecinających przynajmniej jednej z granic (w tym odbywających się wewnątrz Frederiksberg, które stanowi oddzielną gminę). Autorzy podkreślają, że nie podważa to wyników, zaś dane zbiera się w ten sam sposób od 1970 r.

Widoczna po prawej stronie mapa prezentuje szczegółowe wyniki uzyskane w punktach na granicy centrum. Pojazdy silnikowe dominują jedynie na głównych arteriach doprowadzających ruch do środmieścia, takich jak Fredensbro czy Langebro. W pozostałych lokalizacjach widoczna jest przewaga dwóch kółek.

Więcej rowerzystów w miastach

Udział rowerów w transporcie publicznym w skali całego kraju zmniejsza się. Finansowy dobrobyt oraz stosunkowo niskie ceny skłaniają do zakupu prywatnych aut, a duńskie rodziny często posiadają więcej niż jeden samochód. Warto jednak pamiętać, że nabywają je głównie osoby spoza dużych miejscowości. Mimo niewysokich opłat za miejsce postojowe (ok. 100 euro/rok), w stolicy Danii notuje się jedynie 250 pojazdów na 1000 mieszkańców (dla porównania – w Polsce średnia liczba aut plasuje się na poziomie ok. 600 pojazdów na 1000 mieszkańców). Duńczycy zameldowani w stolicy preferują rowery i transport publiczny – do codziennych dojazdów do pracy czy szkoły dwa kółka wybiera aż 56% z nich. 20% decyduje się na komunikację zbiorową, zaś 14% na samochód. Pozostałe 10% to podróże piesze.

Osoby zamieszkujące miejscowości należące do aglomeracji kopenhaskiej również (choć w nieco mniejszym stopniu) preferują rowery. Korzysta z nich 41% podróżujących. 27% wybiera transport zbiorowy, 26% – prywatne samochody.

Rowery przyszłością

Wyniki ostatnich pomiarów to wyraźny dowód, że odpowiednie podejście do komunikacji w mieście oraz duże nakłady na infrastrukturę przynoszą pozytywne skutki. Polityka transportowa Kopenhagi zakłada, że udział rowerów oraz transportu publicznego w podróżach nie może spaść poniżej 30%, zaś udział samochodów – wzrosnąć powyżej 30%. W ciągu ostatnich lat władze wydały na sieć tras rowerowych ponad miliard koron (134 mln euro), dzięki czemu ruch rowerowy (i tak znaczny) rośnie.

Urzędnicy są świadomi potrzeby dalszych inwestycji, przede wszystkim podnoszących konkurencyjność transportu zbiorowego wobec prywatnych samochodów.

Żródło: http://www.transport-publiczny.pl