Konkurs Dziennikarski Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego

Zapraszamy do uczestnictwa w 1. Konkursie Dziennikarskim Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Celem konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest zebranie interesujących materiałów tekstowych, foto / video / audio dotyczących problemu handlu rowerami pochodzącymi z nieznanych źródeł; używanymi, ale także kradzionymi. Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków dziennikarskich, ale również do wszystkich pasjonatów tzw. „dziennikarstwa śledczego”.

PSR jest Stowarzyszeniem polskiej branży i przemysłu rowerowego:

To organizacja zrzeszająca nie tylko producentów, importerów i dystrybutorów, ale także media branżowe. Celem działań Stowarzyszenia jest prowadzenie spójnej polityki marketingowej, lobbing oraz stymulacja rynku rowerowego poprzez m.in. wprowadzenie ceł antydumpingowych, cła antysubsydyjnego, współpraca z UOKiK i PIH, organizacja Targów BIKE-EXPO w Kielcach, uczestnictwo w pracach oraz członkostwo w COLIBI/COLIPED i Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacji.     

Według szacunków ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, na rynku polskim użytkowanych jest ok. 200-300 tysięcy rowerów używanych, z czego ok. 10-15% pochodzi z kradzieży. Zdaniem PSR skala problemu może być znacznie większa, jednak jej wartość jest nie do oszacowania. Celem organizowanego konkursu jest – w dalszej perspektywie – m.in. zwrócenie uwagi mediów na ten problem.

Dla zwycięzców konkursu przeznaczyliśmy następujące nagrody pieniężne:

za zajęcie I miejsca: 2 500 PLN

za zajęcie II miejsca: 1 500 PLN

za zajęcie III miejsca: 1 000 PLN 

Czas trwania konkursu: 15.02.2014-30.06.2014  

Ostateczny termin nadsyłania materiałów: 30.06.2014   

Ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu: 31.08.2014

Ostateczny termin rozsyłania nagród: 30.09.2014

Więcej informacji – już wkrótce!

Zapraszamy do Konkursu. W przypadku pytań i sugestii zapraszamy do kontaktu:

biuro@polskiestowarzyszenierowerowe.pl