Konferencja dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

17 kwietnia w Warszawie przedstawiciele PSR wzięli udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji ICC Polska poświęconej tematyce prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji.

Podczas konferencji m.in. podsumowano dotychczasowy rozwój spraw private enforcement w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówiono skuteczność dotychczas stosowanych zasad wyliczania szkody oraz roli sądów i orzecznictwa.

Wśród panelistów i prelegentów znaleźli się przedstawiciele sądów, prawnicy doradzający przedsiębiorcom w rozstrzyganych sprawach, ekonomiści wyliczający szkody oraz przedstawiciele doktryny. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, Maciej Szpunar i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny.