Fuzja COLIBI-COLIPED: Podsumowanie spotkania w Brukseli

W październiku, w Brukseli odbyło się cykliczne spotkanie europejskich organizacji COLIBI i COLIPED, których członkiem jest także Polskie Stowarzyszenie Rowerowe.
Głównym tematem spotkania była fuzja obu organizacji. Uzgodniona została m.in. nazwa nowego, połączonego Stowarzyszenia: CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries) – Konfederacja Europejskiego Przemysłu Rowerowego. Jednogłośnie zaakceptowany i podpisany przez członków organizacji został również statut CONEBI. Wśród krajów, które złożyły swoje podpisy pod statutem znalazły się – oprócz Polski – m.in.: Belgia, Bułgaria, Francja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Prezydentem na najbliższą 2 letnią kadencję wybrany został Rene Takens. Wybrano również dwóch wiceprezydentów Stowarzyszenia, Panów:
–  Erhard’a Buchel (Buchel, Niemcy)
–  Massimo Panzeri (Atala, Włochy)

Kolejnym poruszanym tematem podczas posiedzenia było wprowadzenie nowych norm;
Z końcem czerwca 2015 bowiem wygasają normy EN 4210 i EN 14765. Od 1 sierpnia 2015 zostaną one zastąpione przez nowe normy :
EN ISO 4210 – dotyczy rowerów dla dorosłych
EN ISO 8098 – dotyczy rowerów dziecięcych
Obydwie normy będą miały zasięg wyłącznie Europejski i zostaną opublikowane w oficjalnym „European Commission Journal ” w pierwszym kwartale 2015.

„EBMA” (Eurpejskie Stowarzyszenie Producentów Rowerowych) – „siostrzana” organizacja COLIBI/COLIPED zajmująca się tematyką związaną bezpośrednio z produkcją rowerów – przedstawiła przygotowania swoich projektów dotyczących dalszych działań związanych z przedłużeniem obowiązującego do 2018 dumpingu na rowery z Chin. Szczególnie cieszy informacja, że szanse na sukces – i związane z tym przedłużenie przepisów antydumpingowych – jest duża.

Również na wniosek EBMY prowadzone jest aktualnie przez UE postępowanie sprawdzające producentów z Kambodży, Indonezji i Pakistanu  w zakresie ustalenia rzeczywistego kraju ich pochodzenia – ma to związek z mającymi czasem miejsce próbami obejścia obowiązujących przepisów antydumpingowych.

Następne posiedzenie COLIBI-COLIPED (CONEBI) planowane jest w maju 2015.